Geçici Koruma Yönetmeliği Yayımlandı

Suriye’deki iç çatışmalardan kaçarak Türkiye’ye sığınan sayıları tahminen iki milyonu bulan Suriyeli mültecileri yakından ilgilendiren Geçici Koruma Yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Türkiye, Suriye’den gelen mültecilere “Geçici Koruma Statüsü” verileceğini daha önce açıklamış fakat geçici koruma rejimi ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmadığı için bu statü ile ilgili belirsizlik yaşanıyordu.

Bu yönetmelik, 04.04.2013 tarihli 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91. Maddesi gereği yayımlanmıştır.

Ek: Geçici Koruma Yönetmeliği