Bulgaristan’ın Sığınmacılarla İlgili Utancı

Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK/UNHCR), Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere, Nisan 2014’e kadar sığınmacıları Bulgaristan’a geri sevk etmeyi durdurmaları konusunda yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşılamaktadır.

Uluslararası Af Örgütü Bulgaristan Araştırmacısı Barbora Cernusakova, “BMMYK’nın çağrısı Bulgaristan’da sığınmacıların maruz kaldığı utanç verici muameleye dikkat çekmektedir. Çoğu savaş yüzünden paramparça olan Suriye’den kaçanlardan oluşan Bulgaristan’daki sığınmacılar, dehşet verici koşullarda bazen aylarca tutuluyor. Yiyecek, temizlik hizmetleri ve temel tıbbi bakıma erişimden yoksunlar. Aynı zamanda keyfi gözaltı riski altındalar. Kayıtta uzun gecikmelerle karşı karşıya kalıyorlar ve rutin bir şekilde adil ve etkili sığınma prosedürlerine erişimden mahrum bırakılıyorlar” diye konuştu.

BMMYK, karşılama koşulları ve sığınma prosedürlerindeki sistematik eksiklikler yüzünden, AB üyesi ülkelerin sığınmacıları, ilk giriş ülkeleri o olsa bile, Bulgaristan’a geri göndermemesi gerektiğini savunuyor. AB düzenlemesi uyarınca ilk giriş ülkesi sığınmacıların durumunu belirlemeden sorumlu.

Cernusakova, “BMMYK’nın çağrısı, Bulgaristan yetkililerinin sığınmacılara yeterli yiyecek, barınma ve sağlık bakımı sağlama konusundaki başarısızlığının ciddi bir eleştirisi olarak görülmelidir. Gelecek üç ayda Bulgaristan bu içler acısı koşulları iyileştirmek için acil adımlar atmalıdır” dedi.

Bulgaristan yetkilileri ülkelerinin sınırlarına gelen çok sayıdaki insanı karşılamak için yeterli tedbirleri alma konusunda sahip olduğu uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme konusunda başarısız olmaktadır. Hükümetin verilerine göre 2013’te ülkeye 11.606 kişi giriş yaptı. Bunun sonucu olarak koruma ihtiyacı içindeki yüzlerce kişi kendini aylarca dehşet veren koşullarda, sığınma prosedürlerine zamanında ve engelsiz bir şekilde erişimleri olmadan yaşarken buldu.

Cernusakova, “UNHCR tarafından yapılacak yeniden değerlendirmeye kadar olan üç ay, Bulgaristan yetkilileri ve Avrupa Birliği için bir şans niteliğinde. Hükümet dışı ve hükümet için örgütlerle birlikte çalışarak karşılama koşullarını ve sığınma prosedürlerini iyileştirebilirler” dedi.

UNHCR tarafından -Aralık 2013’te de Avrupa Konseyi tarafından- dile getirilen endişeler, aralarında Uluslararası Af Örgütü’nün de olduğu insan hakları kuruluşlarının, Bulgaristan’daki mülteci ve göçmenlerin yiyecek, sağlık ve temizlik hizmeti gibi en temel hizmetlere erişimde sıkıntı yaşadığı konusundaki tespitlerini aksettiriyordu.