Balkanlar: Mülteciler Ölümden Kaçıp Ölüme Gidiyor!

Uluslararası Af Örgütü, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mülteci ve göçmenlerin Balkan ülkelerinde karşılaştıkları zorlukları ele alan bir rapor yayımladı. "Avrupa'nın sınır bölgesi: Makedonya, Sırbistan ve Macaristan'daki göçmen ve mültecilere yönelik şiddet" başlıklı raporda, göçmen ve mültecilerin kullandıkları riskli güzergahlar ve bu güzergahlarda karşılaştıkları engellere dikkat çekildi.

Rapor kapsamında Yunanistan, Makedonya, Sırbistan ve Macaristan'da 100'den fazla kişiyle mülakat yapıldığı aktarılan raporda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ulaşmayı arzulayan binlerce göçmen ve mültecinin herhangi bir yasal koruması ya da statüsü bulunmadığı vurgulanarak, bu nedenle bu insanların kolluk kuvvetleri ile suç çetelerinin suiistimaline açık olduğu kaydedildi.

Raporda, "Mülteci ve göçmenlere yönelik şiddet, sayısı gittikçe artan savunmasız kişiyi Balkan ülkelerinde hukuki belirsizlik içinde mahsur bırakıyor. Bu durum, sınırdışı etme ve geri göndermelerle, yolda sığınmacılığa erişimin kısıtlanmasıyla ve AB’ye yasal ve güvenli erişim yollarının bulunmaması sebebiyle her sınırda günden güne şiddetleniyor" denildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktör Yardımcısı Gauri Van Gulik: “Savaştan ve zulümden kaçan mülteciler, Avrupa’da güvenliklerini sağlamak amacıyla Balkan ülkelerine doğru yola çıkıyorlar, fakat kendilerini sığınmacı politikalarının merhametinde, taciz ve istismara maruz kalırken buluyorlar” dedi.

Van Gulik, sözlerine şöyle devam etti: "Sırbistan ve Makedonya, AB üyesi devletlerin hiçbirinin kabul etmek istemediği mülteci ve göçmenlerin taştığı bir lavaboya dönmüş durumda.

Rapor, Temmuz 2014 ve Mart 2015 arasında Sırbistan, Macaristan, Yunanistan ve Makedonya’da gerçekleştirilen ve 100’den fazla göçmen ve mülteci ile mülakatların yapıldığı dört ayrı araştırmaya dayanıyor. Özellikle batı Balkan ülkelerine giden rotada, en işlek illegal geçit olan Akdeniz’i kullananların ifadeleri, şok edici koşulları gözler önüne seriyor. Yalnızca Sırbistan – Macaristan sınırında yakalanan insan sayısı 2010’dan beri yüzde 2500 kat artmış durumda.  (2,370’ten 60,602’ye)

Rapora göre, mülteci ve göçmenleri deniz yoluyla Türkiye’den Yunanistan’a ve kara üzerinden Makedonya’dan Sırbistan’a götüren rota, Libya üzerinden deniz yoluyla geçmekten daha az ölümcül, fakat yine de tehlike ve engellerle dolu. Ocak 2014’ten beri, 123 mülteci, göçmen veya sığınmacı Akdeniz'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken öldü, bunların 24'ü tren yollarında hayatını kaybetti.

Raporda "içlerinde çocukların da bulunduğu gruplardan Yunan adalarına varanlar, dehşet verici alım koşullarıyla karşılaşıyorlar ve büyük çoğunluğu AB ülkelerine geçmek için Makedonya’ya yönelmek yerine doğrudan Atina’ya doğru gidiyor. Pek çoğu da Makedonya’nın Yunanistan sınırı ve Sırbistan’ın Makedonya sınırında, göçmen ve mülteciler, rutin olarak hukuk dışı geri göndermelere ve polis tarafından kötü muamelelere maruz bırakılıyor" deniyor.