Bağışçı Hakları BeyannamesiUluslararası Af Örgütü (UAÖ) olarak bağışçılığın hayata değer katmak için yapılan gönüllü bir davranış olduğunu düşünüyoruz. Yardımseverlikte kamuoyunun gereken saygı ve güvenini temin etmek, bağışçı ve potansiyel bağışçıların da Uluslararası Af Örgütü’ ne tam güven duyabilmesi adına tüm bağışçıların aşağıda bulunan haklara sahip olduğunu beyan ederiz:

 1. UAÖ ‘nün misyonu ve vizyonu hakkında bilgilendirilmek, kaynakların nasıl kullanacağı ve kullanılan kaynakların söz verilen amaçlar yönünde ve verimli bir şekilde kullanılması
   
 2. UAÖ’nün yönetim kurulunda hizmet eden kişilerin kim olduğu hakkında bilgilendirilmek, ve yönetim kurulunun faaliyetlerinde sorumluluklarını ihtiyatlı bir biçimde yerine getirmelerini bekleme
   
 3. UAÖ’nün en güncel mali raporlarına erişim
   
 4. Yapılan bağışın bağışlanma amacı yönünde kullanıldığının temin edilmesi
   
 5. Uygun bir şekilde teşekkür edilmek ve tanınmak
   
 6. Yapılan bağışların özenli, gizliliğine riayet edilerek, yasal mevzuatlara uygun bir şekilde tutulduğundan emin olmak
   
 7. Kurumun tüm temsilcileriyle kurulan ilişkilerde profesyonellik beklemek
   
 8. Bağış isteyen kişilerin kurumda hangi sıfatla bulunduğunu bilmek (gönüllü, çalışan, danışman vb.)
   
 9. Bağışçı istediği takdirde kurumda bulunan tüm bilgilerinin silinebilmesine imkanı
   
 10. Bağış yaparken soru sorma, anında, doğru ve açık cevapları alma hakkı vardır

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ