• Basın Açıklamaları

Afganistan: Taliban tüm infazları durdurmalı ve ölüm cezasını kaldırmalı

Dün Taliban’ın halka açık iki infaz gerçekleştirmesinin ardından bir açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü Güney Asya Bölgesel Direktör Yardımcısı Livia Saccardi şunları kaydetti:

“Biz, tüm infazlara yaşam hakkı ihlali olduğu için karşı çıkıyoruz. Taliban ise devamlı, insan onuruna yönelik bir saldırı olmanın yanı sıra uluslararası hukuk ve standartların da ihlali olan kamuya açık infazlar gerçekleştiriyor. Buna müsamaha gösterilemez.”

“Uluslararası Af Örgütü, Taliban fiili yetkililerinin tüm infazları derhal durdurması ve ölüm cezası ile diğer zalimane, insanlık dışı veya alçaltıcı cezaları kaldırması yönündeki çağrılarını yinelemektedir. Kamuya açık infazlar gerçekleştirmek ölüm cezasının halihazırdaki zalimliğini artırıyor, ölüm cezasıyla karşı karşıya olan kişide insanlık dışına itildiği duygusu yaratıyor ve tanıkları acımasızlaştırıyor. Öte yandan, Taliban fiili yönetiminde adil yargılanma hakkının korunmaması da hâlâ ciddi bir sorun” diyen Saccardi sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Uluslararası toplum ve BM’nin Taliban’ın aleni insan hakları ihlalleri karşısında baskıyı artırmasının ve Afganistan’da uluslararası güvencelere saygı gösterilmesini sağlamaya katkı sunmasının tam zamanıdır.”

Arka Plan

Taliban 22 Şubat’ta Afganistan’ın güneydoğusundaki Gazne şehrinde bir stadyumda iki kişiyi halka açık olarak infaz etti.Ölüm cezasına mahkum edilen iki kişi akrabaları tarafından kurşuna dizildi ve infazları binlerce kişi izledi.

İnfaz edilen iki erkeğin ülkenin orta kesimindeki Vardak vilayetinden Syed Jamal ve Gazne’den Gul Khan olduğu belirlendi. İki ayrı saldırıda iki kişinin bıçaklanarak öldürülmesinden sorumlu oldukları öne sürüldü. Gazne vilayetindeki Kültür ve Bilgi Bakanlığı kararın, Taliban lideri Hibetullah Ahundzade’nin çıkardığı bir kararnameye ve üç mahkemenin hükmüne göre alındığını açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü daha önce Afganistan’da Taliban’ın iktidarı ele geçirmesinin ardından halka açık infazlara devam edilmesini kınamıştı. Geçen yıl yayımlanan Ölüm Cezası Raporunda, Uluslararası Af Örgütü, 2017’den beri tüm dünyada en yüksek sayıda adli infaz uygulandığını belgeledi. Bugün itibariyle 112 ülke ölüm cezasını tamamen, üçte ikisinden fazlası ise yasada veya uygulamada kaldırmış durumda. Uluslararası Af Örgütü 1977’den beri ölüm cezasının tüm ülkelerde tamamen kaldırılması için kampanya yürütmektedir.