AB: Avrupa liderleri, Macaristan’ın yabancı düşmanlığını körükleyen yasalarıyla mücadele etmeli

Macaristan’da baskıcı yeni yasaların parlamento oylamasına sunulması öncesinde Avrupa Komisyonu, AB hukukunu ihlal ettiği gerekçesiyle Macaristan’a yönelik yeni bir ihlal davası açtı. Uluslararası Af Örgütü Avrupa Kuruluşları Ofisi Direktörü Iverna McGowan, konu hakkında yayımladığı açıklamada şunları söyledi:

“Macaristan’ın göçmen ve sığınmacıların haklarını korumak için çalışan kişilerin ve sivil toplum örgütlerinin hayati önem taşıyan, meşru çalışmalarını yasaklama girişimleri kabul edilemez. Avrupa Komisyonu, AB insan hakları hukukunu açıkça ihlal eden yasa paketine meydan okuyarak, Macaristan’ın yabancı düşmanlığını körükleyen politikalarına göz yumulmayacağına ilişkin açık ve net bir mesaj iletti.”

“Macaristan’da insan haklarını hedef alan baskılara şimdiye kadar büyük ölçüde sessiz kalan Avrupa liderleri, artık bu yasaların rafa kaldırılması için Komisyon’un öncülüğünü ve çağrısını takip etmelidir” diyen McGowan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“İfade ve toplanma özgürlüğü haklarına yönelik yeni sınırlandırmaların da yarın Macaristan parlamentosunda kabul edilebileceği göz önünde bulundurulduğunda, Macaristan hükümetine yüksek sesle ve açıkça itiraz etmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor.”

Arka Plan

Avrupa Komisyonu, Macaristan’da 1 Temmuz 2018’de yürürlüğe giren ve yabancı düşmanlığını körükleyen yasa paketine yönelik yeni bir ihlal davası açtı.

Söz konusu yasalar gereğince avukatlar, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere sığınmacılara ve göçmenlere destek veren kişilerin, sığınma başvurularının değerlendirildiği yerlere erişimi sınırlandırılabilir ve daha önce kabul edilmeyen sığınma başvurularını kolaylaştırdıkları takdirde bu kişiler, ceza soruşturmalarıyla karşı karşıya kalabilir.Yeni yasalar, Macaristan’a varmadan önce başka bir ülkeden geçen insanların sığınma başvurusunda bulunmasını imkansız hale getiriyor.

Avrupa Komisyonu bugün, söz konusu yeni yasaların Avrupa Birliği’nin Sığınma Prosedürleri, Kabul Şartları ve Yeterlilik Yönergesi ile sığınma hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Komisyon, aynı zamanda, bu yasalar ile AB vatandaşları ve aile üyelerinin seyahat özgürlüğünü ilgilendiren AB hükümleri arasındaki aykırılıklara işaret etti.

Macaristan’ın mülteciler, sığınmacılar ve göçmenlere yönelik politikaları ve uygulamaları insanların acı çekmesine neden olurken hükümet, muhalif sesleri susturmak için giderek daha sert girişimlerde bulundu. Macaristan parlamentosunun, yarın, ‘göçü desteklediği’ varsayılan sivil toplum örgütlerini fonlarının yüzde 25’inden mahrum edecek özel bir vergi türünü yürürlüğe koymak da dahil olmak üzere bir dizi baskıcı yasal değişikliği onaylaması bekleniyor. Diğer bir yasa değişikliği ise kişisel veya aileyle ilgili etkinliklerin, kamusal konuların kapsamı dışında olduğunu belirterek ifade özgürlüğünü sınırlandırıyor. 

Ayrıca hükümet, polisin barışçıl toplantıları açıkça belirtilmeyen gerekçelerle önceden yasaklamasını mümkün kılan yeni bir yasayı da yürürlüğe koyacak. Avrupa Komisyonu, yeni ihlal davası açmanın yanı sıra daha önce açtığı bir ihlal davasındaki süreci de hızlandırdı ve Macaristan’ı Avrupa Birliği Adalet Divanı’na taşıdı.