İstanbul Sözleşmesi'nin eksiksiz uygulanması için imzacı olun!

Herkesi sözleşmenin eksiksiz ve etkin bir şekilde uygulanması, kadınların ve kız çocukların haklarının daha iyi korunması ve geliştirilmesi için imzacı olmaya davet ediyoruz.

Herkesin insan haklarına ulaşabildiği bir dünya için kampanyalar yapıyoruz

Uluslararası Af Örgütü 10 milyondan fazla üye ve destekçisiyle, 150'den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için çalışan bir küresel harekettir.