Olağan Genel Kurul Duyurusu

Sayı    : ADM2018/13
Konu  : 9. Olağan Genel Kurul Duyurusu
Tarih   : 01.03.2018


ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ YÖNETİM KURULU’NDAN DUYURULUR

Sayın Üyelerimiz,

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ’nin 9. Olağan Genel Kurulu 16 Mart 2018 tarihinde saat 13:00’de aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere Hacımimi Mah. Kemeraltı Cad. No: 31 Ada Han Kat:2 Karaköy Beyoğlu/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Birinci toplantıda gerekli nisap sağlanamazsa, toplantı 24-25 Mart 2018 tarihlerinde; Kemankeş Mah. Kemankeş Cad. No:31 Karaköy/Beyoğlu- İSTANBUL adresinde bulunan TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi toplantı salonunda ve aynı gündem ile yapılacaktır.

Siz değerli üyelerimize saygı ile duyururuz.

GÜNDEM:

   1.    Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısının açılış konuşması
   2.    Başkanlık divanı için bir başkan ve bir başkan yardımcısı ile iki katip üye seçiminin yapılması
   3.    Yönetim Kurulu’nun 2016-2017 dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması
   4.    Yönetim Kurulu 2016-2017 dönemi çalışma raporu üzerine görüşme, oylama ve Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
   5.    2018-2019 dönemi çalışma raporu ve bütçesinin görüşülmesi ve oylanması
   6.    Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları ve Sosyal Denetçi asil ve yedek üyelerinin seçimi
   7.    Dilek ve öneriler
   8.    Kapanış