Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu'ndan Duyurulur

Sayı    : ADM2020/32
Konu  : 10. Olağan Genel Kurul Erteleme Duyurusu 
Tarih  : 17.03.2020


Sayın Üyelerimiz,

Dünya sağlık örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen Covid-19 virüsü ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın açıkladığı tedbirler ve İçişleri Bakanlığınca 16 Mart 2020 tarihinde duyurulan 2 no’lu Ek genelge ile uyumlu olarak aldığımız karar neticesinde;  daha önce 19 Mart 2019’da, birinci toplantıda gerekli nisap sağlanamazsa 28-29 Mart 2020 tarihlerinde yapacağımızı duyurduğumuz 10. Olağan Genel Kurulumuz ileri bir tarihe ertelenmiş olup yeni toplantı günü tüm üyelere aynı usulle duyurulacaktır.

Siz değerli üyelerimize saygı ile duyururuz.