• Duyurular

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu'ndan Duyurulur

Sayı: ADM2023/30
Konu: 11. Olağan Genel Kurul Duyurusu
Tarih: 14.04.2023

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ’nin 11. Olağan Genel Kurulunun 30 Nisan 2023 tarihinde 10:00-16:00 saatleri arasında aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere Hacımimi Mah. Kemeraltı Cad. No:31 Adahan Kat:2 Karaköy Beyoğlu/İSTANBUL adresinde yapılmasına; Birinci toplantıda gerekli nisap sağlanamazsa salt çoğunluk toplanmaksızın ikinci toplantının 10-11 Haziran 2023 tarihinde; Bostancı Mah. E80 Yanyol Cad. No:2 Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan Birleşik Metal İş Sendikası genel merkezinde ve aynı gündem ile yapılmasına; toplantı yeri, saat ve gündemin e-posta ve sms yolu ile üyelere 15 gün önceden bildirilmesine karar verilmiştir.    

GÜNDEM:

 1. Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması
 2. Başkanlık divanı için bir başkan ve bir başkan yardımcısı ile bir katip üye seçiminin yapılması
 3. Yönetim Kurulu’nun 2021-2023 dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması, görüşme, oylama ve Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
 4. 2023 dönemi çalışma raporu ve bütçesinin görüşülmesi ve oylanması
 5. Denetim Kurulu 2021-2023 dönemi raporu ibrası
 6. Yönetim, Denetleme Kurulları ve Sosyal Denetçi asil ve yedek üyelerinin seçimi (İkinci gün)
 7. Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve oylanması (İkinci gün)
 8. Dilek ve öneriler
 9. Kapanış
 10. Siz değerli üyelerimize saygı ile duyururuz.
   

Not: 11.Olağan Genel Kurulumuz yalnızca Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi resmi üyelerinin katılımına açıktır.

Saygılarımızla,

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi