[Sone Erdi] Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve İktisadi İşletmesi bağımsız mali denetimleri için tekliflerinizi bekliyoruz

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi derneği ve derneğe bağlı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İktisadi İşletmesi iki ayrı tüzel kişiliktir. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi 5352 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulmuştur ve mali işleyişi de bu kanunda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İktisadi İşletmesi ise e-defter, e-fatura ve e-arşiv mükellefidir.

Hem dernek hem de iktisadi işletme hesaplarının Türkiye Cumhuriyeti yasa ve mevzuatlarına uygunluk açısından ayrı ayrı denetlenmesi ve uluslararası raporlama ihtiyaçlarımız nedeniyle İngilizce ve Türkçe olarak derneğin ve iktisadi işletmenin konsolide raporlarının denetimi, ayrıca İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacak raporlar için “management letter” gerekmektedir. Raporların en geç teslim tarihi izleyen yılın ilk yarısıdır. Daha önceki yılların raporlarına ve finansal tablolarına ulaşmak için tıklayın.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ile İktisadi İşletmesi’nin 2020 yılı için bağımsız mali denetim anlaşması yapmak üzere, iki kuruluşumuz için tek yıllık fiyat tekliflerinizi konu satırında “AUD2101” kodu ile [email protected] adresine iletiniz.

Teklif iletimi son tarih: 15 Mart 2021, 13:00.

Bilgi Notu:
Merkezi Londra’da bulunan Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler, ECOSOC, UNESCO, Avrupa Konseyi, OAS, OAU ve Parlamentolar Arası Birlik nezdinde resmi statüye sahip, uluslararası bir hükümet dışı kuruluştur. 150’dan fazla ülkede şubesi, 3 milyonu aşkın üyesi bulunmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası standartlarda yer alan hakların hayata geçirilmesi için çalışır. 1977 yılında Nobel Barış Ödülü, 1978 yılında ise BM İnsan Hakları ödülüne layık görülmüştür. Kurulduğu 1961 yılından beri tüm dünyada herkesin eşit ve hür bir şekilde haklarına erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdürmekte; yürüttüğü araştırmalar ve kampanyalar ile birlikte devletlerin insan hakları temelinde olumlu düzenleme ve uygulamaları benimsemesine katkı sağlamaktadır. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ise Mart 2002’de kurulmuştur.