Temel İnsan Hakları Eğitimi - Diyarbakır

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, insan haklarının temel kavramlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla düzenlendiği eğitim programları devam ediyor. Bu kapsamda 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde Diyarbakır’da bir eğitim programı gerçekleştiriliyor. 

Programın ilk gününde “İnsan Hakları Temel Kavramları ve Düşüncesinin Gelişimi”, “İnsan Hakları ve Etik”, “İnsan Hakları ve Doğru Değerlendirme Sorunu” ve “İnsan Onuru” gibi konular katılımcılarla birlikte tartışılacaktır. Programın ikinci gününde ise “Yaşam hakkı bağlamında işkence ve ölüm cezası”, “Sığınma Hakkı”, “İfade ve kanaat özgürlüğü hakkı”, “İnsan Hakları ve Ayrımcılık”, “İnsan haklarını koruma mekanizmaları” gibi uygulamaya dönük konular ele alınacaktır. 

Yer: Diyarbakır
Tarih: 25-26 Mayıs 2019