[SONA ERDİ] Muhasebe Sorumlusu Arıyoruz

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nde tam zamanlı olarak görevlendirilmek üzere Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İktisadi İşletmesi’nin muhasebe işlemlerinin örgütün amaçlarını destekleyecek ve geliştirecek şekilde düzgün işlemesini sağlama amacıyla Muhasebe Sorumlusu arıyoruz.

Türkçe ayrıntılı görev tanımı ve aranan niteliklere buradan ulaşabilirsiniz.

Adayların fotoğrafsız İngilizce ve Türkçe özgeçmişleri ile İngilizce ve Türkçe niyet mektuplarını konu satırında Ref: FA2301 referans koduyla [email protected] adresine göndermelerini rica ederiz.

Son başvuru tarihi 17 Kasım 2023, Cuma günüdür.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınamayacaktır. Başvurunuz elimize ulaştığında, başvurunuzun tarafımıza ulaştığına dair bir teyit mesajı gönderilecektir.  Görüşme için seçilen az sayıdaki adayla yapılacak olan mülakatlar İngilizce ve Türkçe yapılacak ve gerekirse adayların yazılı görevleri tamamlamaları istenebilecektir. Başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır. Sadece görüşmeye çağrılacak adaylar ile iletişime geçilecektir.

Uluslararası Af Örgütü insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan insanların oluşturduğu küresel bir harekettir. Vizyonu, her insanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamaktır.

Kuruluşumuzda yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yoktur.