• Duyurular

[SONA ERDİ] Mali Müşavirlik Teklif Talebi

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi derneği ve derneğe bağlı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İktisadi İşletmesi için yasal defterler ayrı olarak hazırlanmaktadır. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi 5352 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulmuştur ve mali işleyişi de bu kanunda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İktisadi İşletmesi ise e-defter, e-fatura ve e-arşiv mükellefidir ve bülten satışı yoluyla kaynak geliştirme faaliyeti yürütmektedir. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi derneğinin 17 çalışanı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İktisadi İşletmesinin 3 çalışanı bulunmaktadır.

Talep edilen hizmetler:

  • 3 ayda bir mali dönem kapanış kayıtlarının yapılarak mali tabloların hazırlanması,
  • Aylık muhtasar beyannamesi (Dernek ve İktisadi İşletme), KDV1 (İktisadi İşletme), KDV2 (Dernek ve İktisadi İşletme), 3 aylık geçici vergi ve yıllık kurumlar vergisi (İktisadi İşletme) beyannamelerinin gönderimi,
  • Aylık bordro ve ücret pusulalarının hazırlanması,
  • Aylık SSK prim bildirgelerinin gönderilmesi, İstanbul ve Ankara ofisleri için işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması,
  • Mali Müşavirlik ve muhasebe danışmanlık hizmeti,
  • Bağlı bulunulan devlet kurumlarının uygulayacağı her turlu Maliye, Bakanlık ve SGK denetimlerinde UAO Türkiye Şubesi İstanbul ofisinde fiilen bulunarak ilgili denetimler için destek vermek,
  • Dernekler mevzuatı konusunda UAO Türkiye Şubesi muhasebe sorumlusuna teknik destekte bulunmak ve görüş bildirmek

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ile İktisadi İşletmesi’nin mali müşavirlik hizmetlerini uygulamak üzere iki kuruluşumuz için ayrı ayrı aylık fiyat teklifi verilmesini rica ederiz. Tekliflerinizi 17 Kasım 2023 Cuma günü gün sonun kadar [email protected] adresine Ref:MM2301 referans kodu ile iletebilirsiniz.
 Uluslararası Af Örgütü 10 milyondan fazla üye ve destekçisiyle, 150'den fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren ve insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesi için çalışan bir küresel harekettir.