[SONA ERDİ] Kamuoyu araştırması için tekliflerinizi bekliyoruz

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi olarak yaptırmak istediğimiz kamuoyu araştırması için tekliflerinizi bekliyoruz. 

İlgilenen firmaların [email protected] adresine konu satırında “Ref: KA2201” kodu ile e-posta göndermesini rica ederiz. Araştırma konusu ve diğer sorularınız için aynı e-posta adresine aynı kod ile sorularınızı iletebilirsiniz. 

Teklif iletimi için son tarih ve saat: 10 Şubat 2022, saat 18:00'dir. 

Yapılacak kamuoyu araştırması için çizilen çerçeve şöyledir:  

  • Araştırma örneklemi oluşturulurken Türkiye genelinde çok aşamalı, tabakalandırmalı rassal örnekleme yöntemi kullanılarak örnek kitlenin ana kitleyi temsil etmesini sağlayacak bir örneklem planı oluşturulacaktır.  

  • Ana kitlenin bölgesel dağılımında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan son ADNKS verileri ve YSK’nın yayınladığı son seçim sonuçları temel alınacaktır. İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflandırmasının 1. düzeyi kullanılacak ve kır, kent ve metropolleri temsil edecek mahalleler rastlantısal olarak belirlenecektir. 

  • Profilleri sınıflandırmaya yönelik sorular (yaş, eğitim seviyesi, siyasi tercihler vs.) dışında araştırma maksimum 30 soru içerecektir.  

  • Saha çalışması örnekleme sadık kalınarak önceden belirlenen mahallelerde hanelerde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Saha çalışmasında görev alacak kişilerin eğitiminden ve kontrolünden teklifi veren firma sorumlu olacaktır. Alt yükleniciler ile çalışıyor olması durumunda alt yüklenicilerin temel standartlara uyumundan teklif veren firma sorumludur.  

  • Anket soruları ve akışı belirlenirken daha önce benzer konularla ilgili yapılmış saha çalışmaları ve anket formları da incelenip kılavuz olarak kullanılacaktır. Anket içeriği Uluslararası Af Örgütü ile iletişim içinde hazırlanacaktır.  

  • Nicel çalışmanın ardından nitel derinleşmenin sağlanması amacıyla odak grup çalışması yapılacaktır. Araştırmanın ardından bir araştırma raporu hazırlanacaktır.  

  • Anket formuna onay verildikten sonraki 8 hafta içinde araştırma raporu Uluslararası Af Örgütü’ne teslim edilecektir.