• Duyurular

[SONA ERDİ] Kamuoyu araştırması için tekliflerinizi bekliyoruz

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi olarak yaptırmak istediğimiz kamuoyu araştırması için tekliflerinizi bekliyoruz.

İlgilenen firmaların [email protected] adresine konu satırında “Ref: KA1901” kodu ile e-posta gönderermesini rica ederiz.

Teklif iletimi için son tarih ve saat: 23 Nisan 2019, saat 18:00'dir.

Yapılacak kamuoyu araştırması için çizilen çerçeve şöyledir:

 • Türkiye’nin 15 yaş üstü nüfusunu temsil edecek bir örneklem vasıtasıyla, hanelerde yüz yüze gerçekleştirilmek üzere, en az 1000 en fazla 3000 kişi ile yapılacak bir anket çalışması olmalıdır. Bu çalışma kapsamında görüşülecek kişiler örneklem kabiliyetiyle belirlenmiş mahallelerde rastlantısal olarak belirlenecektir.
   
 • Görüşülenlerin kimlik bilgileri talep edilmeyecek, veri anonim olarak oluşturulacaktır. Anketlerin 10 dakika üzerinde sürmemesini hedeflendiği için soru sayısı da 50-60 arası olacaktır.
   
 • Anket içeriği Uluslararası Af Örgütü ile iletişim içinde hazırlanacaktır. Amaç, niceliksel çalışma çerçevesinde deneklerden toplanabilecek maksimum veriyi elde etmektir. Bu noktada anket görüşmelerinin verimli olabilmesine yönelik anket içerik tasarımına öncelik verilmesi gerekmektedir.
   
 • Anket soruları ve akışı belirlenirken daha önce benzer konularla ilgili yapılmış saha çalışmaları ve anket formları da incelenip kılavuz olarak kullanılacaktır.
   
 • Örneklem hesabında TÜİK’nun ADNKS verisi ve YSK’nın seçim sonuçları kullanılmalıdır. Amaç, 12 bölge, kır/kent/metropol, yaş, seçim oranları ve eğitim seviyesi anlamında temsil kabiliyeti oluşturmaktır.
   
 • Saha çalışmasında örnekleme sadık kalınarak hesabın ortaya çıkardığı mahallelerde anket gerçekleştirilmelidir.
   
 • Saha çalışmasında görev alacak kişilerin eğitimi ve kontrolleri toplanacak verilerin güvenilirliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecektir.
   
 • Araştırmanın ardından bir araştırma raporu hazırlanacaktır.
   
 • Anket formuna onay verildikten sonraki 8 hafta içinde araştırma raporu Uluslararası Af Örgütü’ne teslim edilecektir.