[SONA ERDİ] Kampanyalar ve İletişim Direktörü Arıyoruz

Uluslararası Af Örgütü insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan insanların oluşturduğu küresel bir harekettir. Vizyonu, her insanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamaktır.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin İstanbul’daki ofisinde görevlendirilmek üzere Kampanyalar ve İletişim Direktörü arıyoruz. Yöneticilik deneyimi bu pozisyon için önemlidir.

Aranan Nitelikler:

  • Uluslararası Af Örgütü’nün amaç ve hedeflerine bağlı olmak.
  • Stratejik planlama ve projelerin başlangıcından sonuna dek kampanyaları ve iletişim süreçlerini yönetme (kampanya belirleme, strateji geliştirme, yürütme, gözlemleme, değerlendirme ve etki ölçümü) ile ilgili kanıtlanmış deneyim; Kişileri ve takımları yönetme, kişilere başarılı bir şekilde rehberlik etme ve danışmanlık yapma, bütünsel ve yeni çalışma yöntemlerini teşvik etme deneyimi; beceri eksikliklerini tanımlama ve tamamlama yetisi ile kapasite geliştirme ve eğitim verme deneyimi; Hedefler doğrultusunda kurumun içindeki ve dışındaki çeşitli insanlarla ve ortaklarla işbirliği yapma deneyimi.
  • Siyasi konularda kusursuz kavrama yeteneği, riskleri ve fırsatları fark ederek ve tüm seçenekleri değerlendirerek tarafsız bir şekilde sağlam kararlar alabilme yetisi.
  • Birbiriyle çatışan talepleri yönetme, belirli tarihlere uyma, bütçeleri yönetme, duruma göre öncelikleri değiştirme ve sınırlı kaynakları etkin bir biçimde kullanma deneyimi; uzun vadeli planlar yapma ve hızla değişen koşullara uyum sağlama yetisi.
  • Müzakere, etki ve ikna etme, çatışmalı durumlarla yüzleşme ve meydan okuma, hedefler doğrultusunda çözümler üretme ile ilgili kusursuz beceri ve yenilikçi yaklaşımlar ve fikirler geliştirme ve bunlardan faydalanmaya istekli olmak.
  • Kusursuz iletişim becerileri ile çok çeşitli hedef kitleleri teşvik ve motive etme becerisi.
  • Gerektiğinde akşamları ve hafta sonları da dahil olmak üzere esnek saatlerde çalışmaya istekli olmak.
  • Akıcı düzeyde yazılı ve sözlü Türkçe ve İngilizce bilgisi.

Ayrıntılı görev tanımını buradan inceleyebilirsiniz.

Adayların fotoğrafsız İngilizce ve Türkçe özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını konu satırında Ref: CCD1801 referans koduyla [email protected] adresine göndermelerini rica ederiz.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınamayacaktır.

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2018, saat 18.00’e kadardır.

Kuruluşumuzda yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yoktur.