[SONA ERDİ] Kampanyalar Sorumlusu Arıyoruz

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin İstanbul’daki ofisinde tam zamanlı olarak görevlendirilecek Kampanyalar Sorumlusu arıyoruz.

Sosyal hareketlere ilişkin dinamikler konusunda üst düzeyde farkındalık ve deneyim ile küresel ve yerel düzeyde insan hakları sorunları ve durumu hakkında bilgi ve deneyim bu pozisyon için önceliklidir.

Adayların fotoğrafsız özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını İngilizce ve Türkçe olarak hazırlayıp, konu satırında Ref: CA1901 referans koduyla[email protected] adresine göndermelerini rica ederiz.

Son başvuru tarihi 8 Eylül 2019, saat 23:59’dur.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınamayacaktır. Başvurunuz elimize ulaştığında, başvurunuzun tarafımıza ulaştığına dair bir teyit mesajı gönderilecektir.  Görüşme için seçilen az sayıdaki adayla yapılacak olan mülakat İngilizce ve Türkçe yapılacak ve başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır.

Sadece görüşmeye çağrılacak adaylar ile iletişime geçilecektir. 

Kampanyalar Sorumlusu’nun ayrıntılı görev tanımı ve pozisyon için gerekli temel nitelikler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayınız.

Uluslararası Af Örgütü insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan insanların oluşturduğu küresel bir harekettir. Vizyonu, her insanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamaktır.

Kuruluşumuzda yaş, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, engellilik, cinsel yönelim ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yoktur. Kadın adayların başvurusu özellikle teşvik edilmektedir.