İnternetin Geleceğine Yönelik En Büyük Tehdit

World Wide Web*'in yaratıcısı Sir Tim Berners-Lee

Uluslararası Af Örgütü'ndeki değerli arkadaşlarım ve meslektaşlarım,

Benden internetin geleceğine yönelik en büyük tehditten bahsetmemi istediniz. Muhtemelen bir bilgisayar bilimcisi olarak benim teknik konulara değineceğimi bekliyorsunuz. Ama internet ağının yaratıcısı olarak benim için gayet açıktır ki, internetin geleceği insanlara bağlı – ve sıradan insanların interneti ücretsiz, erişilebilir ve evrensel olarak muhafaza etmek için geniş çapta harekete geçip geçmeyeceklerine. Eğer birlik olup mahremiyet hakkımız, bilgi edinme özgürlüğümüz, toplanma ve ifade özgürlüğümüz için bu yeni dijital dünyada mücadele etmezsek, bu hak ve özgürlüklerimizin hepsinin elimizden alınacağı kritik bir dönüm noktasına geldiğimize inanıyorum.

Basılı medyadan bu yana internet ağı, yenilik, ifade ve bilgiyi demokratikleştirmede en güçlü araç haline geldi. Ama bu sadece bir araç. Sosyal ve siyasi adalet için diğer mecralarda mücadeleyi sürdürme ihtiyacının yerini tutmaz. Fakat internet, anında, kimseden izin almadan ya da lisans satın almadan anında ve anonim bir şekilde, 50 Dolarlık bir cep telefonu ve 2G bağlantısı olan herkese kendi görüşlerini yayınlama, bilgiyi yayma, organize olup işbirliği yapma imkânını sunan gayet önemli bir araçtır. Böyle olunca, hükümetlerin ve büyük şirketlerin interneti kendi yararlarına kullanmak ve kontrol etmek istemeleri hiç şaşırtıcı değil.

Bugün, bu savaş kızışmaktadır. İnternette insanların hakları saldırıya uğramaktadır ve an itibariyle bu işin içindeki çok az sayıda insan ne olup bittiğinin farkındadır. Brezilya ve Filipinler'den, ABD ve Çin'e kadar birçok ülkede yoğunlaşan bir hareket var. Privacy International** gibi kurumlar ile Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Frank LaRue ve ekibi muhteşem işler başarıyor fakat hala hiçbir yerde hükümetlerin ve işletmelerin yapmaya yetkili oldukları şeyleri, yasaları ve kültürü değiştirmek için gereken enerjinin yanına bile yaklaşılamadı. Bu yüzden kuruluşum World Wide Web Vakfı ve diğerleri olarak Web We Want (İstediğimiz internet) hareketini oluşturmak için bir araya geliyoruz ve Uluslararası Af Örgütü gibi insan hakları savunucularının bu mücadeleyi kazanmak için kritik bir öneme sahip olduklarına inanıyoruz. Sizi bugün insan hakları ve hepimizin itibarı için daha büyük bir mücadelede temel bir sınır olan internetin, evrensel olarak erişilebilir, ücretsiz ve herkese açık olması adına mücadele için bize katılmaya çağırıyorum.

* World Wide Web (WWW) birbiriyle bağlantılı, internet üzerinde çalışan, "www" ile başlayan adreslerdeki sayfaların görüntülenmesini sağlayan servistir.

** Privacy International (PI), 1990'da Birleşik Krallık'ta kurulmuş kar amacı gütmeyen, devlet ve işletmeler tarafından yapılmış gizlilik ihlallerini izlemekle yükümlü bir kuruluştur.