[Ertelendi] 10. Olağan Genel Kurul Duyurusu

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ YÖNETİM KURULU’NDAN DUYURULUR

Sayı: ADM2020/24
Konu: 10. Olağan Genel Kurul Duyurusu
Tarih: 02.03.2020

Sayın Üyelerimiz,

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ’nin 10. Olağan Genel Kurulu 19 Mart 2020 tarihinde saat 13:00’de aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere Hacımimi Mah. Kemeraltı Cad. No: 31 Ada Han Kat:2 Karaköy Beyoğlu/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Birinci toplantıda gerekli nisap sağlanamazsa, toplantı 28-29 Mart 2020 tarihlerinde; Ihlamur Sok. No : 1 Kızılay / ANKARA adresinde bulunan ANKARA BAROSU EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ (ABEM) konferans salonunda ve aynı gündem ile yapılacaktır.

Siz değerli üyelerimize saygı ile duyururuz.

GÜNDEM:

  1. Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması
  2. Başkanlık divanı için bir başkan ve bir başkan yardımcısı ile bir katip üye seçiminin yapılması
  3. Yönetim Kurulu’nun 2018-2019 dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması
  4. Yönetim Kurulu 2018-2019 dönemi çalışma raporu üzerine görüşme, oylama ve Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
  5. 2020-2021 dönemi çalışma raporu ve bütçesinin görüşülmesi ve oylanması
  6. Yönetim Kurulu’nun tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
  7. Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları ve Sosyal Denetçi asil ve yedek üyelerinin seçimi
  8. Dilek ve öneriler
  9. Kapanış

Not: 10. Olağan Genel Kurulumuz yalnızca Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi resmi üyelerinin katılımına açıktır.