Beden Politikaları kitabımız yayımlandı!

Beden Politikaları: Cinselliğin ve Üremenin Suç Sayılması Hakkında Bir El Kitabı

Cinselliğin ve üremenin suç sayılması, insan haklarının gereğinin yerine getirilebilmesinin önünde büyük bir engeldir ve milyonlarca kişiyi insan onurundan yoksun bırakmaktadır. Dünyanın dört bir yanında devletler, insanların kiminle ve neden cinsel ilişki yaşayacağını, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkındaki bilgi ve hizmetlere nasıl erişeceğini ve insanların gebelikle ilgili kararları ve gebe kalıp kalmayacaklarına ve ne zaman gebe kalacaklarına ilişkin kararlarını kısıtlamak veya kontrol etmek için ceza kanunlarına ya da diğer türde cezalandırıcı yasa ve politikalara başvurmaktadır.

Eşcinsel ilişki; kürtaj; ergen cinselliği; HIV maruziyeti, beyan edilmemesi ve aktarımı; gebelik sürecindeki davranışlar; seks işçiliği ve evlilik dışı cinsel ilişki, çeşitli insan hakları ihlal edilerek suç sayılan cinsel eylemler ve üreme eylemleri, kararları veya toplumsal cinsiyet ifadelerinden yalnızca birkaçıdır. Bu el kitabı, Uluslararası Af Örgütü’nün küresel hareketini yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası çapta cinselliğin ve üremenin suç sayılmasına karşı çıkmak üzere teşvik etmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. El Kitabı Uluslararası Af Örgütü’nün Beden Politikaları: Cinsellik ve Üremenin Suç Sayılması serisinin bir parçasıdır ve devletlerin cinselliği ve üremeyi haksız yere suç haline getirmesine karşı aktivistlere stratejik kampanya planlamasında kılavuzluk etmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Beden Politikaları: Cinselliğin ve Üremenin Suç Sayılması Hakkında Bir El Kitabı

Kitabı Oku (Türkçe)