Ankara Aktivist Grubu İnsan Hakları Eğtim Programı

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Ankara Aktivist grubuna yönelik olarak planlanan ve iki aşamadan oluşan Temel İnsan Hakları Eğitim Programlarımız başlıyor!

Eğitimin yapılacağı il: Ankara

TEMEL İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ (1. Etap)

1.  Hafta / 9 Mart 2019 – Cumartesi (10:00--14:00)
İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi, İnsan hakları düşüncesinin tarihsel kökenleri ve Antik çağdan günümüze insan haklarının tarihsel ve düşünsel bağlantıları.

2.  Hafta / 16 Mart 2019 – Cumartesi (10:00--14:00)
İnsan Hakları ve Etik, İnsan hakları ve insan hakları düşüncesinin etik temelleri.

3.  Hafta / 23 Mart 2019 – Cumartesi (10:00--14:00)
İnsan Onuru, Kimin Onuru? İnsan onuru nedir?İnsan onuru yapıp ettiklerimizde mi, başımıza gelende midir? İnsan haklarının korunması sorumluluğu ile insan onuru ilişkisi nedir?

4.  Hafta / 30 Mart 2019 – Cumartesi (10:00--14:00)
İnsan Hakları ve Devlet, İnsan haklarıyla ilişkisinde devlet nedir, insan haklarını korumada ne iş görebilir? İnsan haklarını temel alan bir yaklaşımla bir devlet kuramı ileri sürülebilir mi? 

5.  Hafta / 27 Nisan 2019 – Cumartesi (10:00--14:00)
İnsan Hakları ve Doğru Değerlendirme Sorunu, İnsan hakları birbirleriyle çatışır mı? İki insan hakkının birbirleriyle çatıştığının iddia edildiği durumlarda ne yapılabilir, bu “dilemma”dan çıkış mümkün müdür?

6.  Hafta / 11 Mayıs 2019 – Cumartesi (10:00--14:00)
İnsan Hakları Savunuculuğu, Kişisel, yerel, ulusal ve uluslararası bağlamda insan hakları savunuculuğu sorumluluğu, insan haklarını koruma kurumları, araçları, mekanizmaları.

TEMEL İNSAN HAKLARI UYGULAMA EĞİTİMİ (2. Etap)

1.    Hafta / 20 Nisan 2019 – Cumartesi (10:00--14:00)
İnsan onuru: Yaşam hakkı bağlamında işkence ve ölüm cezası

2.    Hafta / 4 Mayıs 2019 – Cumartesi (10:00--14:00)
Adalet: Mülkiyet hakkı ve Barınma hakkı. Eşitlik: Kadının insan hakları bağlamında kürtaj hakkı. 

3.    Hafta / 18 Mayıs 2019 – Cumartesi (10:00--14:00)
Demokrasi: İfade ve kanaat özgürlüğü hakkı. Haber alma hakkı ve bir insan hakkı koruma mesleği olarak gazetecilik 

4.    Hafta / 25 Mayıs 2019 – Cumartesi (10:00--14:00)
Laiklik: Din ve vicdan özgürlüğü hakkı bağlamında eğitim hakkı. Dayanışma: İnsan haklarını koruma mekanizmaları:Bir insan hakkı olarak mültecilik. 

5.    Hafta/ 1 Haziran 2019 – Cumartesi (10:00--14:00)
Kültürel haklar, grup hakları: kavramları ve sorunları.

6.    Hafta / 8 Haziran 2019 – Cumartsi (10:00--14:00)
Çocuğun insan hakları: kavramları ve sorunları.

İnsan hakları eğitim programları hakkında detaylı bilgi, katılım ve iletişim için: [email protected]