• Yıllık Raporlar

AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2021/22

The State of World's Human Rights

Uluslararası Af Örgütü 2021/22 Raporu 2021 yılında 154 ülkedeki insan haklarının durumuna dikkat çekmektedir. Rapor, Uluslararası Af Örgütü'nün hükümetlere ve diğer ilgililere yönelik belgelenmiş endişelerini ve tavsiyelerini sunmaktadır. İnsan hakları perspektifinden bakıldığında 2021 yılı, büyük ölçüde, iktidar koridorlarında geçen bir ihanet ve ikiyüzlülük hikayesiydi. Ancak cesur kişiler, toplumsal hareketler ve sivil toplum örgütleri sayesinde pandemi sonrası daha iyi bir dünya umudu yaşatıldı. Onların çabaları ve sınırlı da olsa zorluklar sonucunda elde edilen zaferler, hükümetleri vaatlerini yerine getirmeye teşvik etmelidir.