• Duyurular

2023 Mali Yılı Bağımsız Denetim İçin Tekliflerinizi Bekliyoruz

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi (UAÖ) derneği ve derneğe bağlı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İktisadi İşletmesi (UAÖ-İKT) iki ayrı tüzel kişiliktir. UAÖ 5352 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulmuştur ve mali işleyişi de bu kanunda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir. UAÖ-İKT ise e-defter, e-fatura ve e-arşiv mükellefidir.

Hem UAÖ hem de UAÖ-İKT hesaplarının/mali kayıtlarının Türkiye Cumhuriyeti yasa ve mevzuatlarına uygunluk açısından ve uluslararası raporlama kurallarımız açısından denetlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, UAÖ İnsan Hakları Eğitimi Departmanı tarafından yürütülen “HUMAN RIGHTS EDUCATION FOR ALL 3: Using HRE as a Tool to Prevent Discrimination in Turkey” projesi için hibe anlaşmasına uygun olarak mali denetimi yapılması gerekmektedir. Proje anlaşması 15 Kasım 2022-15 Kasım 2023 tarihlerini kapsamaktadır. Denetim sonucunda;

  • UAÖ ve UAÖ-İKT için Türkçe birer solo rapor
  • Uluslararası raporlama ihtiyacımız nedeniyle İngilizce ve Türkçe olarak birer konsolide rapor
  • “HUMAN RIGHTS EDUCATION FOR ALL 3: Using HRE as a Tool to Prevent Discrimination in Turkey” projesi için İngilizce ve Türkçe proje denetim raporu
  • İngilizce ve Türkçe “management letter” hazırlanması beklenmektedir.

Raporların en geç teslim tarihi 07 Haziran 2024’tür. Daha önceki yılların raporlarına ve finansal tablolara şu linkten ulaşabilirsiniz:  https://www.amnesty.org.tr/icerik/bagimsiz-denetim-raporlari

Denetim ve inceleme çalışmaları, 2023 hesap dönemine ait Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Türkiye Cumhuriyeti yasa ve mevzuatlarına uygun olarak hazırlanması gereken Finansal tabloların Türkiye Denetim Standartlarına (Uluslararasına Denetim ve Güvence Standartlarına) uygun olarak denetiminden ibarettir.

UAÖ ile UAÖ-İKT’nin 2023 yılı için bağımsız denetim anlaşması yapmak üzere, iki kuruluşumuz için tek yıllık fiyat tekliflerinizi 13.05.2024 Pazartesi günü 23.59’a kadar konu satırında “2023 Bağımsız Denetim” yazarak [email protected] adresine mail atmanızı rica ederiz.