2022 Mali Yılı Bağımsız Denetim İçin Tekliflerinizi Bekliyoruz

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi derneği ve derneğe bağlı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İktisadi İşletmesi iki ayrı tüzel kişiliktir. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi 5352 Sayılı Dernekler Kanunu’na göre kurulmuştur ve mali işleyişi de bu kanunda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İktisadi İşletmesi ise e-defter, e-fatura ve e-arşiv mükellefidir.

Hem dernek hem de iktisadi işletme hesaplarının Türkiye Cumhuriyeti yasa ve mevzuatlarına uygunluk açısından ve uluslararası raporlama kurallarımız açısından denetlenmesi gerekmektedir. Denetim sonucunda Dernek ve iktisadi işletme için birer solo rapor, uluslararası raporlama ihtiyacımız nedeniyle İngilizce ve Türkçe olarak konsolide raporları ve ayrıca İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacak konsolide raporlar için “management letter” gerekmektedir. Raporların en geç teslim tarihi yılın ilk yarısıdır. Daha önceki yılların raporlarına ve finansal tablolara şu linkten ulaşabilirsiniz:  https://www.amnesty.org.tr/icerik/bagimsiz-denetim-raporlari

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ile İktisadi İşletmesi’nin 2022 yılı için bağımsız denetim anlaşması yapmak üzere, iki kuruluşumuz için tek yıllık fiyat tekliflerinizi 15.03.2023 Çarşamba günü 17.30’a kadar konu satırında BD2022 referans kodu ile [email protected] adresine mail atmanızı rica ederiz.