10. Olağan Genel Kurul Duyurusu

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ YÖNETİM KURULU’NDAN DUYURULUR

Sayı: ADM2021/28
Konu: 10. Olağan Genel Kurul Duyurusu
Tarih: 15.03.2020

Sayın Üyelerimiz,

ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TÜRKİYE ŞUBESİ’nin 10. Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2021 tarihinde saat 12:00’de aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere Aydın Oral Spor Tesisi Çamlık Mahallesi Selçuklu Caddesi Beyhan Sokak No:2 Pendik/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Birinci toplantıda gerekli nisap sağlanamazsa, toplantı 22 Mayıs 2021 tarihinde; Aydın Oral Spor Tesisi Çamlık Mahallesi Selçuklu Caddesi Beyhan Sokak No:2 Pendik/İSTANBUL adresinde bulunan Aydın Oral Spor Tesisi’nde ve aynı gündem ile yapılacaktır.

Siz değerli üyelerimize saygı ile duyururuz.

GÜNDEM:

  1. Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması
  2. Başkanlık divanı için bir başkan ve bir başkan yardımcısı ile bir katip üye seçiminin yapılması
  3. Yönetim Kurulu’nun 2018-2020 dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin okunması, görüşme, oylama ve Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
  4. 2021 dönemi çalışma raporu ve bütçesinin görüşülmesi ve oylanması
  5. Denetim Kurulu 2019-2020 dönemi raporu ibrası
  6. Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları ve Sosyal Denetçi asil ve yedek üyelerinin seçimi
  7. Yönetim Kurulu’nun tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve oylanması
  8. Dilek ve öneriler
  9. Kapanış

Not: 10.Olağan Genel Kurulumuz yalnızca Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi resmi üyelerinin katılımına açıktır.