İnsan Hakları Eğitimiİnsan Hakları Eğitimi Nedir?

İnsan hakları eğitimi, evrensel olarak tanınan insan hakları ilkelerine uyan bilgi, beceri ve tutumları teşvik etme yoluyla birey, grup ve toplumları güçlendirmeyi hedefleyen planlanmış ve katılımcı bir çalışmadır.

İnsan hakları eğitimi, orta ila uzun vadeli bir süreç olarak, kişilerin algısal, duygusal ve tutumsal taraflarını insan haklarıyla ilişkili olarak geliştirmek ve birleştirmeyi amaçlar.

İnsan hakları eğitimlerinin hedefi, katılımcıların insan haklarının ne olduğunu, neden korumaları gerektiğini ve bunu nasıl yapacağını öğrenmeleridir. Böylece, insan haklarını günlük yaşamlarında ve dahi profesyonel yaşamlarında koruyabilmeleri ve haklarını talep etmeleri konusunda güçlenmiş olurlar.


Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İHE Çalışmaları

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, 2004 yılından bu yana farklı hedef gruplarına yönelik insan hakları eğitimi programları uygulamaktadır. Farklı meslek gruplarına yönelik tematik eğitim programlarının yanı sıra herkesin katılımına açık, temel kavramların tartışıldığı temel insan hakları eğitimi programı uygulanmaktadır. Eğitim programı kapsamında insan haklarının temel kavramları, insan onuru, insanın değeri, etik, insan haklarının korunması için oluşturulmuş ulusal ve uluslararası mekanizmalar, ayırımcılıkla mücadele gibi konular ele alınıyor.

2019 yılı itibari ile insan hakları eğitimi programı kapasitesini arttıran Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, temel insan hakları eğitimi programlarını arttırarak;

-        UAÖ üyeleri, aktivistleri, destekçileri, çalışanları ve yöneticilerinin

-        Sivil toplum örgütlerinin üye, çalışan ve yöneticilerinin

-        Kamu kurumları, Belediyeler ve Meslek örgütlerinin üye, çalışan ve yöneticilerinin insan hakları konusundaki kapasitelerini arttırmayı hedeflemektedir.
 

İHE ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

  • Eğitimlere katılım ücretli mi?

Hayır, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesinin düzenlediği tüm faaliyetler gibi insan hakları eğitimleri de ücretsizdir.

  • Eğitimlere şehir dışından katılınca masraflar karşılanır mı?

Şehir dışından katılımcıların masraflarını karşılamak oldukça yüksek maliyetler ortaya çıkarmakta ve kısıtlı bütçe ile yürütülen bu çalışmaları olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kişileri eğitime götürmek yerine eğitimcileri talep olan farklı şehirlere götürerek daha fazla kişinin eğitim almasını sağlamak önceliğimizdir.

  • Eğitimlerin nerede ve ne zaman yapılacağına nasıl karar veriliyor?

İHE talepleri Uluslararası Af Örgütü’ne ulaştırıldığında talep değerlendirmeye alınıp talep sahipleri ile işbirliği içerisinde uygun bir tarih belirlenerek eğitim programı netleştirilmektedir. Eğitim taleplerini [email protected] mail adresi aracılığıyla veya herhangi bir yolla Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesine ulaşarak iletebilirsiniz.

  • Ben de eğitici olabilir miyim?

Uluslararası Af Örgütü’nün insan hakları eğitimlerini yaygınlaştırma hedefinin bir parçası da eğitimlerin sayısını arttırmak ve farklı şehirlerde uygulamaktır. Bu nedenle her geçen gün daha fazla eğiticiye ihtiyaç duymaktayız. İHE programının bir parçası olan eğitici eğitimlerine katılarak İHE programı için eğitmen olabilirsiniz.