CezasızlıkCezasızlık, yasal mevzuat yokluğu, mevcut yasaların hak ihlallerini gidermeye uygun olmaması, mevcut yasaların hak ihlallerini gidermeyi engellemesi veya ceza hukuku kurallarının etkili şekilde uygulanmaması nedeniyle ceza soruşturmasına konu olması gereken bir hak ihlalinin faillerinin olağan ceza yargılaması süreçlerinin herhangi bir aşamasından masun tutularak, soruşturulmaması, tutuklanmaması, yargılanmaması veya uygun şekilde cezalandırılmamasıdır.


Cezasızlık, insan hakları literatüründe, ağır insan hakları ihlalleri ile ilişkili bir kavramdır ve genellikle devletin veya devletin göz yumduğu aktörlerin yarattığı veya devletin denetlenmemesi sonucu meydana gelmiş olan ağır ve sistematik hak ihlalleri ile ilişkili olarak kullanılır.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi olarak, cezasızlık kapsamındaki hak ihlallerini yakından takip ediyor, yargı sürecinin başlaması için kampanyalar yürütüyor ve yargı süreci başlayan hak ihlalleri ile ilgili davaların hukuka uygun şekilde sonuçlandığından emin olmak için ilgili duruşmaları dava gözlem programı dahilinde takip ediyoruz.